Saturday, 7 September 2013

ഡെനിസോവനുകളും പ്ലെയ്ജിയറിസവും !?

അവധിയാത്രയിലും മറ്റുമായിരുന്നതിനാൽ ജൂലൈ ലക്കം 'നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക്' വായിക്കാൻ എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. നിയാണ്ടർതാലുകളെ പോലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡെനിസോവനുകൾ എന്നൊരു മനുഷ്യപൂർവ്വിക വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ രചനയുണ്ടതിൽ. അത് വായിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതേ ആശയം ഏതാണ്ട് അതേ രീതിക്രമത്തിൽ മറ്റെവിടെയോ ഈയടുത്ത് വായിച്ചിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. വായന പുരോഗമിക്കവേ എനിക്കുറപ്പായി ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റെവിടെയോ വായിച്ചിരിക്കുന്നു.കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കടന്നുപോയ മലയാളം വാരികകൾ വീണ്ടും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ, 'സമകാലിക മലയാള'ത്തിന്റെ ആഗസ്ത് 2 പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രലേഖനമാണ് എന്നെ സംശയത്തിൽ ആക്കിയതെന്നു മനസ്സിലായി.

നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക് രചനയിൽ നിന്ന്: "Putting all the data together, Paabo and his colleagues came up with a scenerio to explain what might have occurred. Sometime before 500,000 years ago, probably in Africa, the ancestors of modern humans split up from the lineage that would give rise to Neanderthals and Denisovans. (The most likely progenitor of all three types was a species called Homo Hiheidelbergenisis.) While our ancestors stayed in Africa, the common ancestors of Neanderthals and Denisovans migrated out. The two lineage later diverged, with the Neanderthals initially moving west in to Europe and Denisovans spreading east, perhaps eventually populating large parts of Asian continent."

സമകാലിക മലയാളം ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്: "ഒരു സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ആധുനിക മനുഷ്യർ, നിയാണ്ടർതാലുകൽ, ഡെനിസോവനുകൾ എന്നിവ ഹോമോ ഹൈഡൽബെർഗൻസിസ് എന്ന പൂർവ്വികനിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചതാണ്. ഏതാണ്ട് മൂന്നു ലക്ഷം വർഷം മുൻപ് ഈ മനുഷ്യപൂർവ്വികർ ആഫ്രിക്ക വിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞ് വിവിധ ദിക്കുകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയവ യുറോപ്പിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലുമെത്തി നിയാണ്ടർതാലുകളായി. കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങിയവ ഡെനിസോവനുകളുമായി."

അഞ്ചു ലക്ഷം വർഷം എന്ന് ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കുറിപ്പിൽ മൂന്നു ലക്ഷം വർഷം എന്നായി എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിഭാഗത്തെ സാമ്യം ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടു പിടിത്തങ്ങൾ, അവ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ എഴുതാനാവില്ല. ചില നിജമായ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണല്ലോ അവ പ്രകാശിപ്പിക്കുക. ഡെനിസോവനുകൾ താരതമ്യേനെ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമാണ് (ഡിക്ഷ്ണറിയിൽ ആ വാക്ക് ഇനിയും എത്താനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ). ആ ശാസ്ത്ര പര്യവേക്ഷണവും ഗവേഷണവും നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നുനിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി സംസാരിച്ച്, പരീക്ഷണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകൂടിയായി പ്രാഥമികതലത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുകയാണ് നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സമകാലിക മലയാളത്തിൽ "ഒരു സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒഴുക്കൻ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Plagiarism - എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളും മറ്റും എഴുതുമ്പോൾ മൂലരചനകളിലേയ്ക്ക് സൂചനകൊടുക്കേണ്ടത് മര്യാദയാണ്. അത് ആ വിഷയത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൂടിയാണ്.

00 

1 comment: